ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Z przyjemnością odpowiemy na widomość przesłaną do nas bezpośrednio poprzez poniższy formularz:

INFORMACJE REJESTROWE:

RED STACK POLAND Sp. z o.o. Sp. k.
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS: 0000690744
ul. Sztormowa 1, lok. 12, 02-654 WARSZAWA
REGON: 368090080, NIP: 5213791672